Thursday, 23 March 2023

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ครั้งแรกในอาเซียนในการเปิดตัว “ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านนวัตกรรมการแพทย์แห่งประเทศไทย

เปิดศูนย์นวัตกรรมการแพทย์ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ และบริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จำกัด โดย คุณสุชาดา ธนาวิบูลเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ครั้งแรกในอาเซียนในการเปิดตัว “ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านนวัตกรรมการแพทย์แห่งประเทศไทย (Thailand Medical Innovation Center)” เพื่อยกระดับประเทศไทยให้ก้าวเป็นเมดิคัลฮับของโลก (Medical Hub) ทั้งในด้านนวัตกรรม การรักษา การพัฒนาบริการสาธารณสุข