Thursday, 23 March 2023

ไข่เค็มประเเสร์ ของดีจากระยอง

15 Nov 2022
113

ไข่เค็มประเเสร์ เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปไข่เป็ดเป็นไข่เค็มและผลิภัณฑ์จากไข่เค็มจาก “ประณีฟาร์ม” ตั้งอยู่ตำบลปากน้ำกระเเส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นเกษตรกรที่ผู้เลี้ยงเป็ดไข่ในระบบฟาร์มที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่ดี มีคุณภาพก่อนส่งตรงสู่ผู้บริโภคที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงเป็ดไข่ จากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีทั้ง ไข่เค็มต้ม ไข่เค็มดิบ ไข่แดงเค็ม ที่กำลังได้รับความนิยม รวมทั้งซอสผัดไข่เค็ม ที่สามารถนำไปรังสรรค์เมนูอร่อยๆ ได้อีกหลายเมนูในราคาย่อมเยาว์ เป็นต้น

นอกจากนี้ ทางร้านยังมีผลิตภัณฑ์จากฟาร์มเลี้ยงปลาที่ได้มาตรฐาน GAP ผลิตด้วยวัตถุดิบสะอาด ปลอดภัยเเละมีคุณภาพ เช่น ปลาต้มเค็มหวาน เเละปลาแดดเดียว จากกลุ่มผู้เลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเล (ภาคตะวันออก)